Γνωρίζετε ότι έχετε δικαίωμα περίθαλψης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 Πολιτικές ειδήσεις  Comments Off on Γνωρίζετε ότι έχετε δικαίωμα περίθαλψης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Jan 172015
 

Εδώ και ένα χρόνο όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πλέον τη δυνατότητα περίθαλψης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους και με την ίδια επιβάρυνση που έχουν και οι μόνιμοι κάτοικοί της.

Ωστόσο, είναι μια πληροφορία που οι περισσότεροι ευρωπαίοι πολίτες αγνοούν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσής τους, στην οποία συμμετέχει και η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Αν λοιπόν, χρειαστείτε περίθαλψη σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΥ. Εκεί θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες όχι μόνο για τον προγραμματισμό της νοσηλείας σας, αλλά και για την περίπτωση απρόβλεπτης ασθένειας κατά την διάρκεια ταξιδιού σας, τους τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων σας ως ασθενών εφ’ όσον παραβιαστούν κλπ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να στείλετε φαξ ή να κλείσετε προσωπικό ραντεβού. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ΕΟΠΠΥ είναι:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 39, 151 23 Μαρούσι
Γραφεία: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 2108110700-702
Αρ. τηλεομοιοτυπίας (Fax): 2108110710
E-mail: ncp_gr@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.enallaktikos.gr/

ΜΚΙΕ: Ψήφισμα κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και την Τρόικα

 Δράσεις αλληλεγγύης πολιτών  Comments Off on ΜΚΙΕ: Ψήφισμα κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και την Τρόικα
Mar 272014
 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ψήφισμα κόλαφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και την Τρόικα

Στις 13/03/2014 εγκρίθηκε το ψήφισμα T7-0240/2014  με τίτλο «Πτυχές συνδεόμενες με την απασχόληση και την κοινωνική διάσταση του ρόλου και των δραστηριοτήτων της Τρόικας» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ψήφισμα αποτελεί κόλαφο για τη χώρα μας αλλά και για την Τρόικα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέθηκε στο περιθώριο, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αποφάσεις εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της.  Στο ψήφισμα διατυπώνονται σαφείς παρατυπίες στις διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με το ρόλο της Τρόικας, καθώς επίσης σημειώνεται ότι τα προγράμματα που καταρτίστηκαν δεν έλαβαν υπόψη τους κοινωνικούς παράγοντες.  Έτσι, πλήττονται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ενώ η ανεργία έχει σκαρφαλώσει σε πολύ ανησυχητικά νούμερα.

Τα αποτελέσματα του παραπάνω «σχεδιασμού», που βασίστηκε σε εσφαλμένο δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, είναι δυστυχώς εμφανή στη χώρα μας.  Η φτώχια αγγίζει πλέον τη μεσαία και την εργατική τάξη, ενώ δυστυχώς η φτώχια των παιδιών διαρκώς εντείνεται.  Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των κατασχέσεων οικιών και αδυναμία αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων, κάτι που σαφώς πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα.  Η όλη κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο λόγω της μείωσης των κατώτατων μισθών και τωνοριζόντιων περικοπών στην υγεία.  Όπως σημειώνεται στο ψήφισμα, οι μεταρρυθμίσεις έχουν για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία σοβαρό αντίκτυπο στην ποιότητα και τη γενική δυνατότητα πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, καταπατώντας ουσιαστικά το δικαίωμα των ανθρώπων στην υγεία.

Εξαιτίας των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού από την  πρόσβαση, πολλών και πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, σε υπηρεσίες υγείας και με σκοπό την προστασία τους, συστήθηκε και λειτουργεί το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρά ένα βήμα πιο πέρα, κάνοντας συστάσεις καλώντας ουσιαστικά την ΕΕ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανακτηθούν τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας και να ληφθούν έκτακτα μέτρα.  Επίσης, καλεί την Επιτροπή, την ΕΚΤ και την Ευρωομάδα να επανεξετάσουν και να αναθεωρήσουν, όπου είναι απαραίτητο και μάλιστα το ταχύτερο δυνατόν, τα έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς η έλλειψη συμμόρφωσης συνιστά παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ.  Καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάσει αναλυτικά τον αντίκτυπο των μέτρων επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εκδώσει συστάσεις σε περίπτωση παραβίασης του Χάρτη. Ακόμη, ζητά από την Τρόικα και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να τερματίσουν το συντομότερο δυνατόν τα προγράμματα και να θεσπίσουν μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων.

Στη συνέχεια, ζητείται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάζουν τις κοινωνικές ανισορροπίες και τη διόρθωσή τους με την ίδια προσοχή με την οποία εξετάζουν τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, και να μεριμνούν ώστε τα μέτρα προσαρμογής ναεξασφαλίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη δημοσιονομική εξυγίανση.

Μεταξύ των συστάσεων προς την Επιτροπή και στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνεται και η σύσταση να μη θεωρούνται ως δαπάνες οι δαπάνες για την υγεία και την εκπαίδευση, αλλά ως επενδύσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάκαμψη.

Τέλος, το Ευωρωπαϊκό Κοινονούλιο προτείνει τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, καθώς και με οργανώσεις ασθενών και επαγγελματικούς φορείς για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και την πρόσβασή τους σε φάρμακα και υπηρεσίες υγείας.

Ελπίζουμε να δοθεί βάση από όλους τους αρμόδιους φορείς στο συγκεκριμένο ψήφισμα, μιας και η δική μας εμπειρία μέσω της καθημερινής μας επαφής με άπορους και ανασφάλιστους πολίτες που απευθύνονται σε εμάς για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας, δείχνει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπισθούν τα ζητήματα που θέτει το ψήφισμα άμεσα.

Πηγή ψηφίσματος http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0240&language=EL&ring=A7-2014-0135

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.mkiellinikou.org/

ΜΚΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: «Η νέα αρπαγή της Ευρώπης» – Συνάντηση κινημάτων στην Μαδρίτη

 Δράσεις αλληλεγγύης πολιτών  Comments Off on ΜΚΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: «Η νέα αρπαγή της Ευρώπης» – Συνάντηση κινημάτων στην Μαδρίτη
Mar 212014
 

ΜΚΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Η νέα αρπαγή της Ευρώπης» – Συνάντηση κινημάτων στην Μαδρίτη

Στην Μαδρίτη, στις 28 Φλεβάρη και μέχρι τις 2 Μαρτίου, εκπρόσωποι κινημάτων από όλη την Ευρώπη  διοργάνωσαν συνάντηση με θέμα «Η νέα αρπαγή της Ευρώπης».  Για τρεις συνεχείς ημέρες, προσπάθησαν μέσα από προβληματισμούς και την σύνθεση διαφορετικών απόψεων, αλλά και δια μέσου της ανάδειξης των διαφορετικών ιδιαιτεροτήτων της κάθε χώρας, να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα για το πως πρέπει οι κοινωνίες να διαχειριστούν βασικά κοινωνικά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Δημιουργήθηκαν πάνω από δέκα ομάδες εργασίας οι οποίες δούλεψαν πάνω σε αντικείμενα όπως η Δημόσια υγεία, οι εξώσεις, το δημόσιο χρέος, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών όπως το νερό και  το περιβάλλον, και προβληματίστηκαν έντονα πάνω σε θέματα που αφορούν  στους δημοκρατικούς θεσμούς κάθε χώρας.  Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού εκπροσωπήθηκε από τον εθελοντή και συνιδρυτή Καρδιολόγο Γιώργο Βήχα.

IMG_0938

Σύμφωνα με τον κο Βήχα, πρόκειται για ουσιαστικό βήμα ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι λαοί σε όλη την Ευρώπη και με οδηγό τα κοινά οράματα, να αγωνιστούν από κοινού για μια κοινωνία που θα διαχειρίζεται η ίδια τις τύχες των ανθρώπων της, βασιζόμενη στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, στη Δικαιοσύνη, στην Αλληλεγγύη και  την Δημοκρατία.

Τα συμπεράσματα από την ομάδα εργασίας για την Υγεία, στην οποία συμμετείχαμε, αναφέρονται επιγραμματικά:

H Ελλάδα αποτελεί πανευρωπαϊκά ιδιάζουσα περίπτωση εφαρμογής των πιο βάρβαρων και απάνθρωπων πολιτικών στον χώρο της υγείας.  Οι περιγραφές που έγιναν από τον εκπρόσωπό μας κο Βήχα, κατέπληξαν τους εκπροσώπους των κινημάτων από άλλες χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ιρλανδία, Γερμανία, Αγγλία, οι οποίοι ομόφωνα  δήλωσαν πως πρόκειται περί εθνικής γενοκτονίας.

Κοινός τόπος για τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών κινημάτων είναι  πως οι πολιτικές που ακολουθούνται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, κινούνται στο ίδιο μονοπάτι με την Ελλάδα και πως αργά ή γρήγορα και στις δικές τους κοινωνίες θα μιλούν για γενοκτονία.  Η  εικόνα  που σχημάτισαν για την κατάσταση της υγείας στην χώρα μας, τους θορύβησε, τους ανησύχησε και τους κινητοποίησε ακόμη περισσότερο για κοινούς αγώνες.

Σε ότι αφορά στην ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, γεννήθηκε ένα ξεκάθαρο κοινό όραμα για:

– Δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας για όλους.

– Ισονομία και σεβασμό μεταξύ  ιατρού και ασθενούς χωρίς στοιχεία σχέσης εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου. Ο γιατρός οφείλει να βλέπει τον ασθενή ως ξεχωριστή και ολοκληρωμένη οντότητα και όχι ως ένα σύμπτωμα ή ασθένεια ή ως ένα όργανο του οργανισμού που πάσχει.

– Η ιατρική θα πρέπει να ασκείται χωρίς την χρήση πολλών φαρμάκων, όπου αυτά μπορούν να αποφευχθούν, και η τεχνολογία της ιατρικής θα πρέπει να συμβαδίζει με την ιατρική γνώση και εμπειρία, χωρίς κατάχρηση στις παρακλινικές εξετάσεις.

– Ανάδειξη της φιλοσοφίας της Ιπποκρατείου Ιατρικής.

Εν κατακλείδι. Η ΥΓΕΙΑ ως δημόσιο αγαθό, είναι ιερό και ως τέτοιο είναι μια υπόθεση της κοινωνίας και εμείς οι πολίτες πρέπει και οφείλουμε να την διαχειριστούμε.  Οι εκπρόσωποι των κινημάτων που πήραν μέρος ,δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν στην πατρίδα τους τα νέα στοιχεία που αποκόμισαν από την συνάντηση,  όπου αυτά θα αποτελέσουν αφορμή για συζητήσεις και προβληματισμούς μεταξύ των  μελών των τοπικών κινημάτων, σε μία διαδικασία ανοικτή, την οποία θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς από το ΜΚΙΕ να παρακολουθούμε και να συμμετάσχουμε διαδικτυακά. Το ζητούμενο όλων είναι να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ όλων των τοπικών φορέων σε όλη την Ευρώπη.

 

Σημείωση: Αξίζει να αναφερθεί πως σε ότι αφορά στα έξοδα εκπροσώπησης του ιατρείου μας, εφόσον το ΜΚΙΕ αποτελεί μη χρηματοδοτούμενο οργανισμό, αυτά  καλύφθηκαν από τους οικοδεσπότες “Fundacion De Los Comunes”, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.mkiellinikou.org/

Καταδίκη της Ελλάδας για τα μεταλλεία χρυσού

 Πολιτικές ειδήσεις  Comments Off on Καταδίκη της Ελλάδας για τα μεταλλεία χρυσού
Oct 182013
 

To Eυρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα, γιατί δεν ανέκτησε από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες κρίθηκαν παράνομες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Φεβρουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η πώληση περιουσιακών στοιχείων και γης υπέρ της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, σε τιμή κατώτερη της αξίας τους και με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των συνδεόμενων φόρων, είναι ενίσχυση ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Η Επιτροπή είχε ζητήσει από την Ελλάδα να ανακτήσει από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ τις παράνομες επιδοτήσεις ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, έως τις 23 Ιουνίου 2011.

Επιπλέον, εντός δύο μηνών, η Ελλάδα έπρεπε να πληροφορήσει την Επιτροπή σχετικά με το συνολικό ποσό, τα ληφθέντα ή τα προς λήψη μέτρα και να υποβάλει έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ζητήθηκε από τον δικαιούχο η επιστροφή της ενίσχυσης. Η Ελλάδα έπρεπε, επίσης, να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται για την εκτέλεση της απόφασης μέχρι την ανάκτηση της ενίσχυσης.

Τον Απρίλιο του 2011 η Ελλάδα άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής.

Το 2012 η Επιτροπή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λόγω παράβασης κράτους- μέλους, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει εντός των προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασής της.

Με τη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι μέχρι τις 23/6/2011 η Ελλάδα δεν είχε λάβει κανένα μέτρο εκτέλεσης της αποφάσεως της Επιτροπής και ότι η επίμαχη ενίσχυση, στο σύνολό της, δεν είχε ανακτηθεί. Διαπιστώνει ακόμη ότι η αίτηση παράτασης κοινοποίησης πληροφοριών, που υπέβαλε η Ελλάδα δεν περιείχε καμία αιτιολογία, βάσει της οποίας η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφανθεί.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι «το κενό στη νομοθεσία που επικαλείται η Ελλάδα και που αφορά στο γεγονός ότι η υφιστάμενη διαδικασία ανάκτησης δεν κάλυπτε τις περιπτώσεις χορήγησης εκ μέρους του κράτους- μέλους ενίσχυσης υπό τη μορφή της πώλησης ακινήτων σε τιμή κατώτερη της πραγματικής τους αξίας, δεν στοιχειοθετεί απόλυτη αδυναμία, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου».

Εξάλλου, η Ελλάδα δεν ζήτησε από την Επιτροπή να τροποποιήσει την απόφασή της προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπέρβαση των δυσχερειών.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, «τα νομοθετικά μέτρα που θεσπίζονται με σκοπό να διασφαλίσουν την εκτέλεση μιας απόφασης της Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται, όταν δεν λαμβάνονται εγκαίρως ή όταν αποδεικνύονται αναποτελεσματικά».

Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει την προσφυγή της Επιτροπής «βάσιμη» και αποφαίνεται ότι «η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της», διότι παρέλειψε να λάβει, εντός των προθεσμιών, όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ανακτήσει από την Ελληνικός Χρυσός ΑΕ την ενίσχυση η οποία κρίθηκε παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά, με την απόφαση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2011.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://e-volos.gr/

Μήνυμα από τον επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης

 Πολιτικές ειδήσεις  Comments Off on Μήνυμα από τον επίτροπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Aug 132013
 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: ΑΜΕΣΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Την ίδια ώρα που τα εγχώρια μεγάλα ΜΜΕ αγνοούν επιδεικτικά  το ρεπορτάζ του BBC για την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το δημόσιο σύστημα υγείας αλλά και τις καταγγελίας του ιατρείου μας για τα ψέματα που είπε στην κάμερα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας (εδώ θα διαβάσετε περισσότερα «Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας ψεύδεται στο BBC»), άμεση, ουσιαστική και ελπιδοφόρα υπήρξε η απάντηση που έλαβε το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού από το γραφείο του Επιτρόπου για  τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης  Mr Nils Muižnieks, μόλις μία εβδομάδα από την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας μας για την δημιουργία του «Παρατηρητήριου θεμάτων Υγείας».Το παρατηρητήριο  λειτουργεί και καταγράφει κάθε περίπτωση, κάθε στοιχείο, κάθε αναφορά που αποδεικνύουν όσα βιώνουν καθημερινά οι ανασφάλιστοι, άνεργοι και ταυτόχρονα άποροι πολίτες στην προσπάθειά τους να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και αποτελούν απόρροια της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας απέναντι σε ανθρώπους που ουδόλως ευθύνονται για την ανεργία  και την απώλεια της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

Ο Επίτροπος Mr Nils Muižnieks μάλιστα διευκρινίζει σαφώς στο μήνυμά του ότι εστιάζει την προσοχή του στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, καθώς και ότι επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Η απάντηση έχει ως ακολούθως:

Dear Sir, dear Madam, 

The Commissioner for Human Rights, Mr. Nils Muižnieks, thanks you for your communication and instructed me to reply on his behalf. He notes with interest the establishment of an “Observatory on Health Matters” and looks forward to receiving further information from you on the human rights situation in Greece. He will continue to pay careful attention to the human rights situation in your country.

 Yours sincerely, 

Françoise Kempf
Adviser
Office of the Commissioner for Human Rights
Conseil de l’Europe/Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex
France

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://mki-ellinikou.blogspot.gr/

Γιούργκεν Χάμπερμας: «οι κυβερνήσεις που έχουν εμπλακεί στην επιβολή προγραμμάτων λιτότητας έχουν ευθύνη για τις συνέπειες των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν»

 Πολιτικές ειδήσεις  Comments Off on Γιούργκεν Χάμπερμας: «οι κυβερνήσεις που έχουν εμπλακεί στην επιβολή προγραμμάτων λιτότητας έχουν ευθύνη για τις συνέπειες των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν»
Aug 112013
 

Γιούργκεν Χάμπερμας: «Οι φιλόσοφοι δεν ξέρουν τα πάντα»

Τα χέρια είναι τεντωμένα και τα iPads βιντεοσκοπούν διαρκώς. Τα φλας των φωτογραφικών μηχανών αστράφτουν κάθε δευτερόλεπτο. «Ο Χάμπερμας είναι. Ροκ σταρ!» σχολιάζουν δίπλα μου χαμογελώντας δυο Γερμανοί για τον συμπατριώτη τους.

Νεαροί σπουδαστές και θεράποντες της φιλοσοφίας, Ασιάτες οι περισσότεροι, συνωστίζονταν γύρω από τον διάσημο γερμανό φιλόσοφο, για μια φωτογραφία, για να τους υπογράψει ένα βιβλίο. Είχε μόλις τελειώσει η συνεδρία με θέμα τον κοσμοπολιτισμό, με την οποία οι συνάδελφοί του τον τίμησαν στο 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας που διεξάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών από τις 4 ως τις 10 Αυγούστου, στην οποία ο ίδιος κατέθεσε τις απόψεις του για μια Ευρώπη πολιτικής αλληλεγγύης.

Δύο ώρες αργότερα ο γνωστός διανοούμενος της δημόσιας σφαίρας παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου σε έλληνες δημοσιογράφους – μια εκπροσώπηση του ελληνικού Τύπου μάλλον περιορισμένη θα έλεγε κανείς, δεδομένης της αναγνωρισιμότητας του φιλοσόφου.
«Δείξτε μας τις λύσεις!» θα μπορούσε να ισχυριστεί ένας παρατηρητής ότι ήταν το αίτημα που υποβαλλόταν από τους εκπροσώπους του Τύπου στον κορυφαίο ζώντα ευρωπαίο φιλόσοφο: τι να κάνουμε για την κρίση, τι να κάνουμε για την ανεργία, τι να κάνουμε για το κλείσιμο της ΕΡΤ, τι να κάνουμε για την άνοδο της ακροδεξιάς, τι να κάνουμε με την παραμονή στην Ευρωζώνη. Όσοι περίμεναν μαγικές απαντήσεις από τον μαθητή του Αντόρνο και του Χορκχάιμερ, απογοητεύτηκαν – αδίκως όμως. «Δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω ετοιματζίδικες απαντήσεις» ξεκαθάρισε ο ίδιος πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
Ρωτήθηκε για την πολιτική της λιτότητας που έχει επιβληθεί από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, για τη φτώχεια και την ανεργία. «Ξέρω πως είναι τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους Έλληνες σήμερα. Δεν έχω ικανοποιητική απάντηση. Στη Γερμανία υψώνω τη φωνή μου και υποστηρίζω την ανάγκη μιας διαφορετικής ατζέντας για την κρίση», απάντησε. Τόνισε όμως ότι οι «κυβερνήσεις που έχουν εμπλακεί στην επιβολή προγραμμάτων λιτότητας έχουν ευθύνη για τις συνέπειες των προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στις χώρες του Νότου και αυτή την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουν. Το ότι δεν μιλούν είναι ακόμη χειρότερο από αυτό που έχουν κάνει».
Όταν του ζητήθηκε να ερμηνεύσει τα υψηλά ποσοστά της Ακροδεξιάς στην Ελλάδα και τη συμμετοχή της στο κοινοβούλιο δήλωσε: «Αν η επικίνδυνη Ακροδεξιά συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά δημοτικότητας, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι πολλοί άνθρωποι που συντάσσονται μαζί της παρασύρονται και αυτό οφείλεται σε άγνοια» και κάλεσε τους δημοσιογράφους να ενημερώσουν τον κόσμο, «διότι εσείς είστε εκείνοι που μπορείτε να ασκήσετε το έργο της ενημέρωσης».
Σχετικά με την άνοδο του εθνικισμού στην Ευρώπη σχολίασε ότι «δεν πρόκειται για φαινόμενο που αφορά μονάχα τον 19ο αιώνα ή τις αρχές του 20ού αλλά για μια τάση που στη Γερμανία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν υπνώσει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αφυπνιστεί».
Ποια είναι η λύση; Ενημέρωση των πολιτών της Ευρώπης και χάραξη μιας κοινής γραμμής, μιας πολιτικής αλληλεγγύης μακριά από τους εθνικισμούς. «Ακόμη και όταν ψηφίζουμε για το Ευρωκοινοβούλιο, ψηφίζουμε το κάθε κράτος βάσει των δικών του εθνικών συμφερόντων» είπε και επισήμανε την ανάγκη λήψης αποφάσεων σε συλλογικό ευρωπαϊκό επίπεδο που θα ξεπερνά τα εθνικά όρια. «Έχουμε υποχρέωση να εξοικειωθούμε με ζητήματα που αφορούν όλους τους Ευρωπαίους, με τις νομικές διαδικασίες και τους θεσμούς, έχουμε υποχρέωση να είμαστε ενημερωμένοι για την περιπλοκότητα των ευρωπαϊκών ζητημάτων και αυτή η ευαισθησία για την πολιτική συνεργασία θα πρέπει να καθοδηγεί τουλάχιστον τον δημόσιο λόγο» τόνισε.
Μολονότι ο Χάμπερμας τοποθετείται μακριά από τον πεσιμισμό των δασκάλων του της Σχολής της Φρανκφούρτης και εκφράζει μια αισιόδοξη θέση για την Ευρώπη και το μέλλον του ανθρώπου, παρουσιάστηκε συγκρατημένος: «Οικονομικά οι προοπτικές δεν είναι ελπιδοφόρες. Χρειαζόμαστε ένα είδος οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που δεν θα εκπορεύονται από εθνικές προοπτικές αλλά από μια ευρωπαϊκή προοπτική που θα υποστηρίζεται από θεσμούς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», τόνισε απαντώντας σε άλλη ερώτηση. «Γι’ αυτό είναι, βεβαίως, απαραίτητες κάποιες συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πάρουν χρόνο. Θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε χρόνια για να ενημερώσουμε τους εκλέκτορες και τους πολίτες στις χώρες μας. Λύσεις υπάρχουν αλλά όχι εύκολες. Πρέπει κάποτε όμως να αρχίσουμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σεβαστούν τη νομιμότητα των υπολοίπων». Πράγμα που δεν προβλέπει πάντως να συμβαίνει στις επόμενες ευρωεκλογές, όπου εικάζει ότι θα επικρατήσει η δεξιά ατζέντα.
Και το θέμα της μετανάστευσης τέθηκε στον 84χρονο Χάμπερμας, ο οποίος σχολίασε το ζήτημα αναφερόμενος στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Γερμανία για το μεταναστευτικό ζήτημα και στη δική του στάση: «Αμέσως μετά την ένωση ανατολικής – δυτικής Γερμανίας υπήρξε στη Γερμανία μεγάλη εισροή μεταναστών και αναπτύχθηκε ένα έντονο κλίμα ξενοφοβίας. Οι Χριστιανοδημοκράτες αντέδρασαν παίρνοντας περιοριστικά μέτρα, τα οποία ακολούθησαν και οι Σοσιαλδημοκράτες. Εγώ τάχθηκα δημόσια εναντίον των απαγορευτικών μέτρων. Δεν μπορούμε βέβαια να ζητήσουμε να ανοίξουν εντελώς τα σύνορα, είναι κάτι που δεν μπορούν να αντέξουν οι τοπικές οικονομίες. Χρειάζεται να βάλουμε φραγμούς, αλλά υπάρχουν διάφορες απόψεις επ’ αυτού, από τις πιο φιλελεύθερες ως τις πιο συντηρητικές. Προσωπικά τάσσομαι με τις πιο φιλελεύθερες».
Για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η εκτίμησή του είναι ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν είναι η καλύτερη λύση ούτε για οικονομικούς ούτε για πολιτικούς λόγους, ενώ χαρακτήρισε «απελπισμένη απόφαση του πρωθυπουργού» την απόφαση για το ακαριαίο κλείσιμο της ΕΡΤ, εξηγώντας ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για το ζήτημα πέραν των δημοσιευμάτων του Τύπου.
Υπάρχει σύγκρουση Ανατολής – Δύσης; ήταν το ερώτημα που διατύπωσε σύνεδρος από την Κίνα. Ο γερμανός φιλόσοφος υποστήριξε ότι ναι μεν μπορεί να υπάρχει μια υποτίμηση της Ασίας εκ μέρους της Δύσης, αλλά δεν υπάρχει συγκρουσιακή κατάσταση. «Η Κίνα είναι από τις αρχαιότερες χώρες και μια χώρα με εξαιρετικά μακραίωνη και διαρκή επίδραση και δεν νομίζω ότι υφίσταται σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Τώρα, αν με ρωτάτε για την πολιτική διαμάχη μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν θα σχολιάσω».
«Οι φιλόσοφοι δεν είμαστε πλέον σοφοί άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα από άλλους να μιλήσουν για τον άνθρωπο και τα προβλήματά του», ήταν η απάντησή του σε γενικό ερώτημα σχετικά με τον ρόλο των φιλοσόφων στις μοντέρνες κοινωνίες. «Δεν έχουμε το μονοπώλιο λόγου ως δημόσιοι διανοούμενοι. Είμαστε όπως άλλοι επιστήμονες, όπως οι οικονομολόγοι, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι κοινωνιολόγοι και άλλοι που χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση τους για να διαμορφώσουν μια γνώμη για τον κόσμο».
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.tovima.gr/

ΜΚΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για «Ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας»

 Πολιτικές ειδήσεις  Comments Off on ΜΚΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ: Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για «Ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας»
Jul 252013
 
Το Μητροπολητικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού εξέδωσε το κάτωθι Δελτίο Τύπου αναφορικά με το Ψήφισμα 1946 του Συμβουλίου της Ευρώπης.
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

-Το Ψήφισμα 1946 (2013) του Συμβουλίου της Ευρώπης για «Ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας» και το παράδειγμα του ΜΚΙΕ –

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δεχθήκαμε την είδηση ότι  η Κοινοβουλευτική  Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε στις 26/06/2013 ομόφωνα το ψήφισμα και τη σύσταση  σχετικά με την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στην υγειονομική περίθαλψη.Χαρά γιατί το ψήφισμα κινείται στη δίκαιη και σωστή κατεύθυνση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας των χωρών τους και ικανοποίηση  γιατί  το ΜΚΙΕ με την λειτουργία  και την δράση του αποδεικνύεται, ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη των προβλημάτων και της ζοφερής πραγματικότητας που βιώνουν οι αποκλεισμένοι από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας πολίτες και τελικώς διαμορφώνει απόψεις και επηρεάζει θετικά. Μάλιστα η Προέδροςτης κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ελβετίδα βουλευτής των Σοσιαλιστών Liliane Maury Pasquier, η οποία είχε επισκεφθεί τον Απρίλιο 2013 το ΜΚΙΕ και είχε διαπιστώσει την κατάσταση που επικρατεί για τους ανασφάλιστους πολίτες, εκθίασε ως παράδειγμα αλληλεγγύης των πολιτών τη λειτουργία του ιατρείου κατά την ομιλία της στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Παραθέτουμε σε μετάφραση το ψήφισμα και μαζί τις σελίδες – στα αγγλικά – με το αρχικό κείμενο του ψηφίσματος αλλά και την έκθεση πάνω στην οποία βασίστηκε το ψήφισμα.
Για τους εθελοντές του  ΜΚΙΕ

Ομάδα Επικοινωνίας.

+++ 

Ψήφισμα 1946 (2013) του Συμβουλίου της Ευρώπης

«Ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας» 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
1. Το δικαίωμα στην υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.  Η προστασία της υγείας είναι ένας βασικός παράγοντας για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα, και αντιπροσωπεύει  ένα από τα απαραίτητα στηρίγματα για την ανάπτυξη.  Η πρόσβαση στην περίθαλψη είναι ένας βασικός παράγοντας στο δικαίωμα της υγείας. 
2. Η κοινοβουλευτική συνέλευση παρατηρεί ότι οι ανισότητες στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας των μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης αυξάνονται   Διάφορες συνιστώσες είναι η πηγή του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, γεωγραφικών και γλωσσικών περιορισμών, της διαφθοράς, κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και συγκεκριμένων μεταναστευτικών και πολιτικών ασφάλειας που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν  τις ανάγκες στην υγεία.   Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μειώσεις των προϋπολογισμών σε πολλές χώρες, λόγω των πολιτικών λιτότητας, με αποτέλεσμα τα συστήματα υγείας να δέχονται πίεση.  Πολλές χώρες εισήγαγαν ή αύξησαν τις χρεώσεις που πληρώνουν οι ασθενείς, ειδικά για τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. 3. Η συνέλευση διαπιστώνει ότι οι ανισότητες στην πρόσβαση στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης της ψυχικής υγείας, επηρεάζουν ειδικά τις ευπαθείς ομάδες (του πληθυσμού), περιλαμβανομένων πολιτών που βιώνουν οικονομικά προβλήματα  όπως οι άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένους, Ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες, ειδικά όσους βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση, διαφυλικά άτομα, φυλακισμένους και άστεγους.  Αυτές οι ανισότητες οδηγούν σε φαινόμενα μη προσφυγής ή καθυστερημένης προσφυγής στην περίθαλψη, που έχουν καταστροφικές συνέπειες στην προσωπική αλλά και δημόσια υγεία και τα οποία μακροπρόθεσμα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων για την υγεία. 4. Υπενθυμίζουμε το ψήφισμα 1994 (2012) «Μέτρα Λιτότητας – ένας κίνδυνος για την δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα» (Austerity measures – a danger for democracy and social rights), η συνέλευση για άλλη μια φορά επισύρει την προσοχή στον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα λιτότητας στα κοινωνικά δικαιώματα και τα αποτελέσματα αυτών στις ποιο ευπαθείς κατηγορίες (πολιτών).  Σε σχέση με αυτό, διαπιστώνει (η συνέλευση) με αγωνία τα αποτελέσματα που έχει η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας στην πρόσβαση (των πολιτών) στην περίθαλψη  σε αρκετά από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που αντιμετωπίζει μια κρίση στην υγεία, ακόμα και ανθρωπιστική κρίση και μια αύξηση στην ξενοφοβία και στις ρατσιστικές πράξεις εναντίον των προσφύγων και των μεταναστών. 

5. Η συνέλευση πιστεύει ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία να επανεξετάσουμε τα συστήματα υγείας και να αυξήσουμε την αποδοτικότητα τους και όχι να την χρησιμοποιήσουμε ως μια δικαιολογία για να πάρουμε ανάδρομα μέτρα. 

6.  Συνεπώς η συνέλευση καλεί όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να:

6.1 μειώσουν, όπου κρίνουν κατάλληλα, την αναλογία των εξόδων υγείας που πληρώνουν οι πιο ευπαθείς ασθενείς και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βεβαιωθούν ότι το κόστος της περίθαλψης  δεν αποτρέπει την πρόσβαση σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αυξημένης χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

6.2 να βεβαιωθούν ότι υπάρχει προσβασιμότητα σε κέντρα περίθαλψης (υγείας) και σε ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την επικράτεια τους και όπου χρειάζεται να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα.

6.3 να βεβαιωθούν ότι υπάρχει πρόσβαση στην πληροφόρηση για το σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εμβολιασμού και προφύλαξης, και να ετοιμαστούν ενημερωτικά προγράμματα για την υγεία, υπολογίζοντας πάντα τις συγκεκριμένες ανάγκες των διάφορων ευπαθών ομάδων και την ανάγκη να μειωθούν οι φραγμοί που υπάρχουν στην επικοινωνία.

6.4 να βεβαιωθούν ότι οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά, που συμπεριλαμβάνονται στις πιο ευπαθείς ομάδες πολιτών, έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο σύστημα υγείας και κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

6.5 να απλοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες που χρειάζονται ώστε να έχουν πρόσβαση (οι πολίτες) στο σύστημα υγείας.

6.6 να εισάγουν μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς στο σύστημα υγείας, σε συνεργασία με το GRECO (Group of States against Corruption)

6.7 να αποσυνδέσουν τις πολιτικές μετανάστευσης και ασφάλειας από την πολιτική για την υγεία, και όπου χρειάζεται να καταργήσουν την υποχρέωση των επαγγελματιών υγείας να αναφέρουν μετανάστες (που βρίσκονται σε παράνομη κατάσταση).

6.8 να εισαγάγουν εκπαιδευτικές πολιτικές για τους επαγγελματίες υγείας με έμφαση στην καταπολέμηση αυταρχικών μεθόδων, διακρίσεων και διαφθοράς στον τομέα υγείας. 

Πηγή ψηφίσματος στα αγγλικά: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19991&Language=EN 

Η έκθεση, στα αγγλικά, στην οποία βασίστηκε το ψήφισμα:
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19776&Language=EN

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://mki-ellinikou.blogspot.gr/

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 Πολιτικές ειδήσεις  Comments Off on ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Jul 132013
 

Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να παρέχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης, και συνάμα δικαίωση για τους εθελοντές του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού (ΜΚΙΕ).

Στο Ψήφισμα 1946 (2013) του Συμβουλίου της Ευρώπης τονίζεται ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, γι’ αυτό καλούνται τα μέλη «να μειώσουν, όπου κρίνουν κατάλληλα, την αναλογία των εξόδων υγείας που πληρώνουν οι πιο ευπαθείς ασθενείς και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να βεβαιωθούν πως το κόστος της περίθαλψης δεν αποτρέπει την πρόσβαση σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αυξημένης χρήσης γενόσημων φαρμάκων.

Περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει αμέσως την απόφαση, λέει ο Γιώργος Βήχας, καρδιολόγος του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού

Περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει αμέσως την απόφαση, λέει ο Γιώργος Βήχας, καρδιολόγος του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου ΕλληνικούΠροσβασιμότητα

»Να βεβαιωθούν ότι υπάρχει προσβασιμότητα σε κέντρα περίθαλψης (υγείας) και σε ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την επικράτειά τους και, όπου χρειάζεται, να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα. Να βεβαιωθούν ότι οι έγκυοι και τα παιδιά, που συμπεριλαμβάνονται στις πιο ευπαθείς ομάδες πολιτών, έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο σύστημα υγείας και κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους».

Οι γιατροί του ΜΚΙΕ ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφαση άμεσα, απόφαση που ουσιαστικά στηρίχθηκε σε στοιχεία του ΜΚΙΕ έπειτα από συνάντηση που είχαν πριν από δύο μήνες στο χώρο του ιατρείου οι εθελοντές του με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ελβετίδα βουλευτή των Σοσιαλιστών, Λιλιάν Μορί Πασκιέ (Liliane Maury Pasquier). Εκεί της εξήγησαν την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλοί ανασφάλιστοι στη χώρα μας.

Η Λιλιάν Μορί Πασκιέ ξεναγήθηκε και διαπίστωσε ιδίοις όμμασιν τη δομή και λειτουργία του ιατρείου στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψής της στην Ελλάδα προκειμένου να προετοιμάσει την έκθεση του Γάλλου Χριστιανοδημοκράτη βουλευτή Ζαν-Λουί Λορέν, για την «Ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη» στην Ευρώπη.

«Μετά τη δίωρη συνομιλία μας», μας λέει ο Γιώργος Βήχας, καρδιολόγος του ΜΚΙΕ, «αφού της παρουσιάσαμε την αληθινή εικόνα της Υγείας σήμερα στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση κυρίως στον αποκλεισμό από τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας, των ανασφάλιστων ασθενών, μας δήλωσε πως θα αναθεωρούσε την έκθεση που θα παρουσίαζε τον Ιούνιο στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Η Ελβετίδα βουλευτής στη σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έγινε πριν από τέσσερις ημέρες, παρουσίασε την έκθεση που είχε συντάξει με βάση τα στοιχεία από το ΜΚΙΕ, κάνοντας επίσης ειδική αναφορά στο ιατρείο του Ελληνικού.

«Μετά την εισήγηση της Ελβετίδας», προσθέτει ο Γιώργος Βήχας, «η συνέλευση αποφάσισε πως υποχρεώνονται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, να παρέχουν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης. Ως ΜΚΙΕ θεωρούμε αυτή την απόφαση πολύ σημαντική και περιμένουμε από την ελληνική κυβέρνηση να την υλοποιήσει άμεσα. Η υγεία και η ζωή των ανθρώπων δεν πρέπει να συνδέονται και να εξαρτώνται από Μνημόνια, χρέη και τρόικες».

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: http://www.enet.gr/

Γερμανία: Ο μεγάλος νικητής της ευρωκρίσης με κέρδος 68 δισ. ευρώ

 Απόψεις  Comments Off on Γερμανία: Ο μεγάλος νικητής της ευρωκρίσης με κέρδος 68 δισ. ευρώ
Aug 222012
 

Η Ελλάδα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πληρώνει το ομόλογο ύψους 3,2 δισ. ευρώ που έληξε προ ημερών και έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ, προσθέτοντας νέα κέρδη σε αυτά που έχει ήδη αποκομίσει από την παρατεταμένη κρίση στην ευρωζώνη η Γερμανία, αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτά, όταν η ΕΚΤ επιστρέψει τα κέρδη της στις ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία θα λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο καθώς διατηρεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτήν.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της FT Deutschland, η Γερμανία θα συνεχίσει να λαμβάνει μεγαλύτερη «μερίδα» από τα κέρδη της ΕΚΤ δεδομένου του ότι έως το 2026 το ποσό που θα καταβάλει η Ελλάδα στην ΕΚΤ από ομόλογα που λήγουν φτάνει στα 12,7 δις. ευρώ.

Στο μεταξύ, Η Γερμανία απολαμβάνει ήδη σημαντικά κέρδη από τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια που πληρώνει για την χρηματοδότησή της, καθώς η εντεινόμενη κρίση χρέους στην περιφέρεια της ευρωζώνης στρέφει τους επενδυτές στην αναζήτηση ασφαλών επενδύσεων.

Ειδικότερα, με βάση τους υπολογισμούς του Jens Boysen-Hogrefe, οικονομολόγου στο Ινστιτούτο του Κιέλου που δημοσίευσε η Handelsblatt, η Γερμανία έχει εξοικονομήσει συνολικά 68 δισ. ευρώ κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια σε κόστος δανεισμού, όπως προκύπτει από την σύγκριση του μέσου κόστους δανεισμού με αυτό της περιόδου 1999-2008.

Dr. Rath: η ΕE είναι τo όχημα της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας για την οικονομική υποδούλωση των ευρωπαϊκών λαών

 Video, Απόψεις  Comments Off on Dr. Rath: η ΕE είναι τo όχημα της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας για την οικονομική υποδούλωση των ευρωπαϊκών λαών
May 102012
 

Ο Dr. Rath είναι Γερμανός ιατρός και ερευνητής. Είναι πολέμιος του συστήματος διαπλεκομένων συμφερόντων Ιατρικής-Φαρμακοβιομηχανίας και Διεθνούς Κεφαλαίου. Υποστηρικτής της χρήσης απλών φυσιολογικών ουσιών για την πρόληψη των επιδημικών που μαστίζουν την Ανθρωπότητα (αρτηριοσκλήρυνση, καρκίνος, Αλτσχαϊμερ κα). Το ίδρυμά του είναι μη κερδοσκοπικό, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στην έρευνα και στην προσπάθεια διάδοσης του Οικουμένικού Δικαιώματος Πρόσβασης στην πρόληψη των ασθενειών με φυσικά μέσα. Στο παρακάτω βίντεο προέρχεται από ομιλία του στο Βερολίνο το 2012 όπου καλεί τους Έλληνες να απαλλαγούν από τα δεσμά του Ευρώ, καθώς όπως υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η τρίτη απόπειρα του καρτέλ της χημικής και φαρμακευτικής βιομηχανίας να υποδουλώσει ολόκληρη την Ευρώπη σε μια οικονομική δικτατορία.